Monday, May 5

ANALISIS SOALAN 2002-2006

ANALISIS SOALAN PEPERIKSAAN KESUSASTERAAN MELAYU SPM


BAHAGIAN SATU

Soalan 1-Puisi Tradisional
Tahun 2002

Tajuk • Pantun Dua Kerat (Sikap)
• Gurindam Nasihat
Skop Perbezaan


2003
Pantun Empat Kerat (Perpisahan)
· Jenis
· ciri-ciri

2004
Gurindam Dua Belas (Fasal Kedua Belas)
Gaya bahasa

2005
Pantun Berkait (Kepahlawanan)
Bentuk

2006
Pantun Lapan Kerat (Kecekalan)
· Bentuk
· Susun lapis masyarakat

2007
Soalan 2 - Tradisional
Tahun
Tajuk
Skop
2002
· Adat Istiadat Melayu Perak
· Pahlawan Terbilang Kerajaan Gemilang
· Tiga Negeri Semawar
· Jenis
· Tokoh
2003
• Tiga Negeri Semawar
Peristiwa
2004
Hikayat Ali Bada Syah
Unsur Islam
2005
Bunga Bakawali
Watak dan perwatakan
2006
Adat Istiadat Melayu Perak
· Tempat pemerintahan
· Sebab penyatuan pemerintahan
2007

Soalan 3 – Prosa Tradisional
Tahun
Tajuk
Skop
2002
Usul Menunjukkan Asal
· Watak
· latar
2003
Hikayat Ali Bada Syah
watak
2004
Pahlawan Terbilang Kerajaan Gemilang
Peristiwa
2005
Usul Menunjukkan Asal
Golongan cerita
2006
Bunga Bakawali
Watak dan peranan
2007Soalan 4 – Puisi Moden
Tahun
Tajuk
Skop
2002
Laut Ilmu
Gaya bahasa
2003
Angan-angan dengan Gurindam
· Tajuk
· Pengarang
2004
ASAS 50
· Latar belakang
· slogan
2005
Peta Bahasa
· Maksud
· Tema
2006
Taman Nusa Bangsa
· Maksud rangkaikata
· Nilai murni
2007Soalan 5 - Drama
Tahun
Tajuk
Skop
2002
-
Maksud
· babak
· adegan
2003
Tikar Mengkuang Hamparan Bulu
Unsur sindiran
2004
Memburu Bulan Sabit
Watak dan perwatakan
2005
Tikar Mengkuang Hamparan Bulu
Unsur simbolik
2006
Memburu Bulan Sabit
mesej
2007Soalan 6 - Drama
Tahun
Tajuk
Skop
2002
Tun Sri Lanang
Tujuan hikayat
2003
Waktu Sesudah Itu
Ciri-ciri drama
2004
-
Sejarah drama
2005
Waktu Sesudah Itu
Nilai murni
2006
Bujur Lalu Melintang Patah
· Maksud rangkaikata
· Konsep pembahagian harta
2007Soalan 7 - Cerpen
Tahun
Tajuk
Skop
2002
Hujan Emas di Negeri Orang
· Watak
· Tema
2003
Mereka Tidak Mengerti
· Watak
· Latar
2004
Gajah Putih
Watak dan perwatakan
2005
Sahabat
· Gambaran masyarakat
· Gaya bahasa
2006
Cerita Dari Sebuah Taman
· Nama taman
· Pembina taman
· Tujuan pembinaan taman
2007


Soalan 8 - Cerpen
Tahun
Tajuk
Skop
2002
Ke Bintan-To
sinopsis
2003
-
Pengenalan cerpen
2004
Rimbaku, Air Mataku
Ke Bintan-To
Mereka Tidak Mengerti
Sahabat
biodata
2005
Rimbaku, Air Mataku
Persoalan
2006
-
Judul cerpen dan watak utama
2007Novel - Restu
Tahun
Soalan
Skop
2002
9
Plot
Mesej
10
watak
2003
9
Unsur bahasa
10
Sudut pandangan
2004
9
Perwatakan/ peristiwa
10
Imbas kembali
2005
9
Teknik penceritaan
10
Sumbangan Pengarang
2006
9
Unsur kejutan/peristiwa
10
Watak Ramli
Watak antagonis
2007
9

10BAHAGIAN DUA

BAHAGIAN A-PUISI TRADISIONAL DAN PROSA KLASIK

Soalan 1 – Puisi Tradisional
Tahun
Tajuk
Skop
2002
Pantun Empat Kerat
· Unsur bahasa
· latar
2003
Seloka Emak Si Randang
· Maksud
· Bentuk
2004
Syair Pedoman Hidup
· Tema
· Pengajaran
· Cipta syair
2005
Pantun Enam Kerat (Nasihat)
Pantun Lapan Kerat (Perantauan)
· Bentuk
· Maksud
2006
Syair Singapura Terbakar
· Gaya bahasa
· Keadaan masyarakat
2007Soalan 2 – Prosa Klasik
Tahun
Tajuk
Skop
2002
Hikayat Ali Bada Syah
· Ciri-ciri
· Sinopsis
2003
Bunga Bakawali
· Watak
· Nilai kemanusiaan
2004
Adat Istiadat Melayu Perak
· Adat peminangan
· Citra masyarakat
2005
Tiga Negeri Semawar
· Ciri-ciri cerita lipur lara
· Perwatakan
2006
Pahlawan Terbilang Kerajaan Gemilang
· Ciri kepahlawanan Tun Tuah
· Sebab Tun Tuah hendak dibunuh
· Cara untuk membunuh Tun Tuah
2007
BAHAGIAN B-PUISI MODEN DAN DRAMA

Soalan 3 – Puisi Moden
Tahun
Tajuk
Skop
2002
Surat kepada Ayah
· Tema
· Nilai
2003
Kebahagiaan Rumahtangga
· Bentuk
· Gaya bahasa
· maksud
2004
Kebanjiran
· Persoalan
· Nada
· Sikap
2005
Persembahan Kepada Dol Said Pahlawan Naning
· Nada
· Sikap
· Watak
2006
Surat Dari San Francisco
· Bentuk sajak
· Nilai murni
· Cipta sebuah sajak
2007Soalan 4 - Drama
Tahun
Tajuk
Skop
2002
Bujur Lalu melintang Patah
· Citra
· konflik
2003
Memburu Bulan Sabit
· Teknik
· adegan
2004
Waktu Sesudah Itu
· Pemikiran
· Citra wanita
· Mesej
2005
Tun Seri Lanang
· Persoalan
· Citra masyarakat
2006
Tikar mengkuang Hamparan Bulu
· Tema
· Persoalan
· pengajaran
2007
BAHAGIAN C-CERPEN DAN NOVEL

Soalan 5 - Cerpen
Tahun
Tajuk
Skop
2002
Detik yang Tergugat
Plot
2003
Wisata
· Watak
· Citra masyarakat
2004
Paku Payung dan Limau Mandarin
· Perwatakan
· Konflik
· Pengajaran
2005
Chen Xiaoli
· Kepercayaan masyarakat
· Unsur
· Plot
2006
Bubu
· Peristiwa
· Watak
· mesej
2007Soalan 6 – Novel Restu
Tahun
Skop
2002
Peristiwa konflik
Perwatakan
2003
Tema dan persoalan
Plot
2004
Peristiwa
2005
Unsur kemanusiaan
2006
Peranan Pak Usop
Sikap atau amalan buruk
2007

No comments:

Loading...